Brams Brilliant Brainwork

Ynze M: afgelopen vrijdag speelde Bram ten Haaf een onsterfelijke partij tegen Leo Caessens. Leo heeft zeker 300 ELO meer dan Bram. Leo dacht de mogelijkheid te hebben een pion op e4 te winnen, maar Bram had iets brilliants uitgewerkt. Powered by FENIX: Digital Solutions | Admin Login | Copyright © Limburgs Schaak Cafe 2018